Portugal Virtual

Porto
Historische wetenswaardigheden

Portugal > Toerisme > Costa Verde > Porto > Historische wetenswaardigheden

|
e-Mail


 

De oorsprong van de urbanisatiecentrum keert terug tot het late bronzen tijdperk, ongeveer rond de 8ste.eeuw voor C. Vanaf het begin had de voorhistorische nederzetting een belangrijke commerciele band met het Middelandse Zeegebied. Gedurende de Romeinse bezetting had de stad reeds een aantal indrukwekkende gebouwen en was het verbonden met Lissabon en Braga door een goed uitgebouwd wegennet.
De stad was vroeger genaamd Cale en later Portucale, waarvan later de naam Portugal is afgeleid


 

De muur van Oporto werd gebouwd in de Romeinse periode. De originele versie werd heropgebouwd in de 12de eeuw , wanneer de stad werd gegeven aan de bisschop D.Hugo die de eerste acte uitgaf. De tweede versie van de muur dateert van de 14de eeuw en omvat de heuvels van de kathedraal en Vitória en daalt af tot aan de rivier waar de aanlegkaai en de douane zijn gevestigd.
De maritieme en comerciele activiteiten ondergingen grote veranderingen tussen de 13de en 15de eeuw. Op dat moment werden de banden met de Europese havens, zoals Barcelona, Valencia, La

Rochelle, Rouen, Londen, Ieper, Antwerpen, etc.verstevigd.In deze periode waren de scheepswerven van Oporto en Vila Nova da Gaia de belangrijkste van het land.

 

Een van de onderhandelaars bij de handelsovereenkomst tussen England en Portugal in 1352 is geboren in Oporto. Zijn naam was Afonso Martins Alho en zijn familienaam Alho(portugees voor look) werd overgenomen in een populair dictaat om te zeggen dat iemand handig is "fino que nem um alho" (zo fijn als een lookknol). In 1394 is de Infante D. Henrique geboren in deze stad. Hij was de prins de "Zeevaarder" die de periode van de Portugese ontdekkingen overzee inleidde.
De inwoners van Oporto staan bekend als tripeiros (letterlijk "ingewanden eeters"), te wijten aan hun opofferingen om het leger te helpen om Ceuta in te nemen in 1415. Men zegt dat al het goede vlees an het leger werd gegeven en dat men slechts de ingewanden voor eigen gebruik hield. Dit is de reden waarom "tripas na moda do Porto" een van de meest tradicionele gerechten is.


  De maker van de wel gekende Ontdekkingskaart van Brazilie(1500)is geboren in Oporto en zijn naam is Pero Vaz de Caminha. De koning gaf hem de opdracht de expeditie te volgen van Pedro Álvares Cabral en een oficieel rapport te schrijven over de reis.
Tijdens de Spaanse bezetting (1580-1640) kende de stad een grote urbanisatie en administratieve ontwikkening.Artistieke verandering kende hun oorsprong in deze periode en bereikte een hoogtepunt in de 18de eeuw.De Barok stijl verdient een vermelding met als eerste exponent de Italiaanse architect INicolau Nasoni (1725-1773), alsook andere portugese meesters, zoals António Pereira en Miguel Francisco da Silva. Een andere belangrijke verandering was de verandering van de urbanisatie uitgevoerd door João de Almada e Melo (1757-1786) en de constructie van hetmooie Neo-klassiekel gebouw door de invloed
van de Engelse colonie in de stad.Het was ook de gouden eeuw voor de Porto Wijn.
Oporto staat bekend als een progresieve liberale stad, met een stevige traditie op het gebied van de verdediging van de rechten van de mens. De bevolking doorstond een langdurige militaire agressie van de royalistische troepen tussen 1832 en 1833. De overwinning van de liberalen was gedeeltelijk te danken aan de opoffering van het volk die vocht ter ondersteuning van de constitutionele charter.Ten gevolge van deze heldaftige daad omschreef, de koning Pedro IV, de stad Oporto als heel nobel , onverslagen en loyaal aan de kroon.

  Na de oprichting van de Republiek onderging de stad een nieuw moderniserings proces. Hiervan is de bouw van de laan der geallieerden ( Avenida dos aliados) het resultaat. Dit project werd aangevatin 1915 door de engelsman Barry Parker en voortgezet door de franse school onder leiding van de architekt Marques da Silva die in Parijs studeerde. Deze harmonieuse en mooie laan vormt de noordelijke protectie van het historisch centrum.
Oporto is ook bekend als de "werkstad" te wijten aan het dynamisme van de stads bourgeoisie, alsook aan de eerlijkheid en de
oprechtheid van het volk.Aan de andere kant dient vermeld te worden dat het sociale en culturele leven zeer speciale kenmerken heeft.


Portugal > Toerisme > Costa Verde > Porto > Historische wetenswaardigheden

|
e-Mail

Portugal Virtual

Historische wetenswaardigheden
Porto