Portugal Virtual

Porto
Wereld Erfenis

Portugal > Toerisme > Costa Verde > Porto > Wereld Erfenis

|


  Oporto's straten netwerk, inbegrepen enkele rurale zones, ondergingen een snelle uitbreiding in de 19 de eeuw. Tergelijkertijd begon het historische stadscentrum af te brokkelen alzo de levenskwaliteit van de plaatselijke bevolking aantastend.
Na enkele onsucessvolle pogingen om deze verontrustwekkende toestand op te lossen, gaf de wijziging van politieke toestand in April 1974 (revolutie) een nieuw impuls aan het vernieuwingsproces van de Sé en de S. Nicolau wijken.Het project werd onlangs uitgebreid tot 2 andere wijken: Vitória en Miragaia.
De gemeenteraad van Oporto verenigde zijn inspanning met enkele instellingen gespecialiseerd in zulke projecten en keurde een groot programma goed om het Historisch centrum te restaureren en nieuw leven in te blazen.Dit project omvat niet enkel architectonische aspecten maar ook arceologische , sociale en culturele aspecten. Men heeft ook de publieke zones en ondersteunende structuren heropgeknapt. Tesamen met de recuperatie van vervallen en leegstaande gebouwen tracht men het stadsbeeld te verbeteren.

Bewust van de aanwezigheid van deze belangrijke initiatieven heeft de stad in 1993 de steun gevraagd van UNESCO dat in 1996 zijn akkoord gaf en de stad opnam in de lijst van World Heritage. De kandidatuur bij UNESCO was georganiseerd door CRUARB (Gemeentelijk project voor de stadsrenovatie van het historisch centrum van Oporto) tesamen met de verschillende departementen van de stadsraad. UNESCO's beslissing werd vooral beinvloed door de kwalitiet en de sociale invloed van de werken ten gunste van de locale bevolking.


Portugal > Toerisme > Costa Verde > Porto > Wereld Erfenis

|

Portugal Virtual

Wereld Erfenis
Porto